Ga naar hoofdinhoud
Mail ons  Volg ons op:   Menu:

Beoordelingscriteria

Het bestuur vergadert twee keer per jaar: in het voor- en najaar. Klik hier voor de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering.

De Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland draagt bij aan het welzijn op Schouwen-Duiveland door zorg- en maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen bij het realiseren van initiatieven die de zorg op Schouwen-Duiveland in brede zin stimuleren en/of verbeteren.

In de praktijk betekent dit dat zij stimuleringsbijdragen verstrekt, voor initiatieven die bijdragen aan een gezonde en leefbare samenleving op het eiland.

De Stimuleringsbijdragen hebben in principe een eenmalig karakter. Alleen bij jaarlijks terugkerende activiteiten, die door het bestuur van wezenlijk belang worden geacht, kan hiervan worden afgeweken. Het bestuur is bovendien gemachtigd om gelden te besteden aan bepaalde gezondheids- en maatschappelijke doelen buiten Schouwen-Duiveland.

Om te zorgen dat de gelden bij de juiste initiatieven terecht komen, toetst het bestuur de aanvragen zorgvuldig. Zo zijn we er ook zeker van dat deze gelden bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal onderdelen:

 • U vertegenwoordigt een maatschappelijke, niet commerciële partij, zoals een vereniging of stichting.
 • U vertegenwoordigt een erkende organisatie, hetgeen blijkt uit de organisatievorm, statuten, financiële positie, jaarverslag geleverde of te verwachten prestaties.
 • Uw organisatie is gericht op en draagt bij aan de ontwikkeling van een project en/of activiteit in de samenleving van Schouwen-Duiveland.

In een aantal situaties verleent het bestuur geen bijdrage:

 • uw organisatie maakt mogelijk aanspraak op een gehele of gedeeltelijke bijdrage van een overheids- of andere financiering
 • wanneer er sprake is van een commercieel initiatief
 • wanneer er voldoende eigen vermogen is en/of financiële middelen zijn
 • wanneer het individuele initiatieven betreft
 • wanneer de aanvraag ter dekking van jaarlijks terugkerende exploitatie-uitgaven of overheadkosten bedoeld is
 • wanneer het project of de activiteit al in belangrijke mate is uitgevoerd

Voldoet u aan alle criteria?

Door middel van het aanvraagformulier kunt u uw aanvraag indienen. Tijdens het invullen van het formulier worden uw gegevens tussentijds automatisch door uw web-browser opgeslagen, en kunt u eraan verder werken wanneer u wilt.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar: in het voor- en najaar. Wij ontvangen uw aanvraag graag uiterlijk drie weken voor de aangekondigde vergadering. Wij zullen binnen één week na de vergadering het besluit aan u meedelen.

Vraag een bijdrage aan

Voldoet u aan de criteria? Dan bent u klaar om een aanvraag in te dienen.
Open het aanvraagformulier. Het formulier wordt tussentijds opgeslagen, dus u kunt eraan (verder)werken wanneer u wilt.

Heeft u een vraag?

Stel hem aan het bestuur van Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland door middel van onderstaand contactformulier.
  Back To Top